Ehituskorralduse OÜ -> Teenused -> Ehitusprojektide juhtimine

Ehitusprotsessi (projekti) juhtimine

Teostame tellija antud volituste piires ehitusprotsessi juhtimist st. seome omavahel erinevad töövõtud, kontrollime ehitusprotsessi, tähtaegadest kinnipidamist, juhime ehituskoosolekuid, konsulteerime tellijat vajalike otsuste langetamisel jne.