Ehituskorralduse OÜ -> Teenused -> Ehitusalased konsultatsioonid

Ehituslikud konsultatsioonid (ekspertiisid)

Konsultatsioonid on võimalikud erinevatel perioodidel. Kõik sõltub vajadustest. Anname konsultatsioone ning teostame ekspertiise ehituse planeerimise , -projekteerimise ja -teostamise käigus. Samuti konsulteerime tellijaid remonttööde planeerimisel ning teostamisel. Konsultatsioonid on vastavalt vajadusele kas juriidilist või tehnilist laadi. Tihti vajatakse konsultatsiooni selleks, et likvideerida juba tehtud vigu. Kindlasti on kasulikum konsulteerida enne ehitusprotsessi, kuna vigade hilisem likvideerimine on oluliselt kallim, kui kohe õieti tegemine.