EST ENG RUS
Ehituskorralduse OÜFIRMAST

TEENUSED

OBJEKTID

TELLIJAD

KASULIK INFO

KONTAKT

Trüki   
(Riigi) Hangete korraldamine

Korraldame (riigi)hankeid projekteerimisele, ehituse peatöövõttudele, ehituse osadele, sisustusele jne.

Projekteerimise hange so. detailplaneering, arhitektuur, konstruktsioonid, küte, veevarustus, kanalisatsioon, ventilatsioon, jahutus, elekter, automaatika, side, tulekahju- ja valve signalisatsioon, arvutivõrk, helindus, sisekujundus jne. Kõikidele nendele (või enamustele nendest) on vajalik palgata parima hinna ja kvaliteedi suhtega projekteerija. Selleks on vaja koostada pakkumise kutse, milles määratakse hankelepingu tingimused (näiteks projekti koosseis, hind, valmimise tähtajad, sanktsioonid, kindlustused jne.), pakkumise vorm ning esitatav täiendav informatsioon (kvalifitseerimistingimused) pakkumiste hindamiseks (näiteks projekti meeskond, nende koolituste ja kogemuste tase, kes garanteerivad nende tegevust (pangad, kindlustusfirmad)) jne.

Esitatud pakkumiste baasil saab hinnata milline projekteerimise pakkuja on pakkunud parimat hinna ja kvaliteedi suhet so. kellega tasub sõlmida leping(ud). Kindlasti tuleb arvestada, et suuremate kogemustega ja kvaliteetsema töö teostajad ei ole kõige odavamad, kuid arvestama peab sellega, et kvaliteetne (kuid mitte kõige odavam) projekteerimine on kokkuvõttes palju soodsam kui defektidega ehitus.

Ehituse peatöövõtu (töövõtu, sisustuse jms) hange so. sobiva töövõtja leidmine soodsaima pakkumisega vastavalt püstitatud pakkumise kutse tingimustele. Pakkumise kutses määratakse tellijale sobivad ja vajalikud tingimused (kvaliteedi tase, garantiid, tagatised, tähtajad jne.) millele peab vastama ehitusprotsess. Koostatakse pakkumise vorm ning määratakse kvalifitseerimistingimused ja lisainformatsioon mida soovitakse pakkumiste hindamisel hinnata. Edukas pakkuja valitakse vastavalt kokkulepitud hindamiskriteeriumitele.

Riigihangete korraldamisel juhindume Riigihangete seadusest ja teenus sisaldab:
  • olemasoleva dokumentatsiooni ja lähteandmete läbivaatamine eesmärgiga selgitada hankemenetluse liik ja määratleda hangete piirid
  • hanke pakkumise kutse dokumentide ettevalmistamine
  • hankelepingu ettevalmistamine
  • Riigihangete Ametile esitatavate teadete, deklaratsioonide ja aruannete ettevalmistamine - esitamine
  • pakkumise kutse dokumentide väljastamine soovijatele ning pakkumiste vastuvõtmine ja registreerimine
  • vajadusel pakkumise kutse dokumentide muudatuste ning selgituste koostamine
  • hankeobjekti tutvustamine pakkujatele
  • Pakkumiste vastuvõtmine ja avamine, pakkujate kvalifitseerimine, pakkumiste vastavuse kontrollimine ja vastavate pakkumiste võrdlemine, eduka pakkuja selgitamine ning vastavate teadete ning dokumentide vormistamine.
  • Lepingu läbirääkimised eduka pakkujaga hankelepingu sõlmimiseks
Teenuse osutamise aluseks on üldjuhul kas tellimiskiri, konsultatsioonileping või käsundusleping ja volikiri

Tagasi


Ehituskorralduse OÜ, Laki 14A - 612, 10621 Tallinn. Tel. (0) 651 7852, faks (0) 651 7853, e-mail: info@ehituskorraldus.ee