Ehituskorralduse OÜ -> Teenused -> Ehituse omanikujärelevalve

Ehituse omanikujärelevalve

Minimaalselt nõutav teenuse maht on määratletud "Omaniku järelevalve korraga". (Majandus- ja kommunikatsiooniministri 11.12.2002.a. määrus nr 30, RTL. 23.12.2002, 144, 2108)

Kokkuleppel teostame teenust vastavalt "Järelevalve lepingu üldistele tingimustele" (kinnitatud keskkonnaministri 05.04.1995.a. määrusega nr 46)