Ehituskorralduse OÜ -> Teenused -> Projekteerimise juhtimine

Projekteerimise juhtimine

Teostame volituste piires projekti eriosade sidumise kontrolli, tähtaegade jälgimist, lahenduste kooskõlastamist, tellija tegevuse ja otsuste konsulteerimist, vajadusel tellija esindamist projekteerimise käigus. Vajadusel kaasame sõltumatuid konsultante (projekteerijaid) parimate lahenduste leidmiseks.