Ehituskorralduse OÜ -> Teenused -> Projekti planeerimine

Projekti planeerimine

Projekti planeerimine on lihtsustatult kirjeldades vajaduste ning võimaluste planeerimine. Planeerimise käigus defineerime koos tellijaga vajadused (näiteks võimalik hoone asukoht, kommunikatsioonide ühendamise võimalused, hoone ruumiprogramm, ruumide vajalikud suurused, logistiline paiknemine jne) ja võimalused (hoone eluiga, tehnosüsteemidele esitatavad nõuded, investeeringu suurus jne.). Lühidalt öeldes koostame koos tellijaga projekteerimise lähteülesande. See on kõige olulisem, samas kõige odavam staadium ehituse projekti käigus. Selle käigus määratakse nii planeeritav tulem kui ka maksumus ja kvaliteedi ning maksumuse suhe.