EST ENG RUS
Ehituskorralduse OÜFIRMAST

TEENUSED

OBJEKTID

TELLIJAD

KASULIK INFO

KONTAKT

Trüki   
Ehituskorralduse OÜ pakub oma põhiteenusena ehituse tellijatele teenust, mis võimaldab neil võrdväärselt suhelda projekteerijate, ehitajate, tarnijate jne. Nagu projekteerijad ja ehitajad on professionaalid oma teenuse müümisel, peab tellija suutma ka seda teenust professionaalselt osta ning teostada järelevalvet müüdava ostmisel (sõltumata tarnete ja hangete müüjate majanduslikest ning muudest võimalikest huvidest).

Kuna enamus tellijaid ei ole (ega peagi olema) ehitusprotsessi ostmisel professionaalid, on mõistlik ja kasulik osta teenust ehitusprotsessi ostmise juhtimiseks ning teostuse järelevalveks.

Ehituskorralduse OÜ pakub just sellist teenust.

Teenust on kindlasti mõistlik osta komplektselt, kuid kindlasti on võimalik ka osalise teenuse ost. Teenuse osutamise aluseks on leping, mis üldjuhul põhineb alljärgnevatel dokumentidel:

Alljärgnevalt lühidalt Ehituskorralduse OÜ poolt pakutavast

Teenus jaguneb lühidalt alljärgnevalt:

Ehituskorralduse OÜ, Laki 14A - 612, 10621 Tallinn. Tel. (0) 651 7852, faks (0) 651 7853, e-mail: info@ehituskorraldus.ee