Ehituskorralduse OÜ aitab:

  • Ehituse tellijat konsultandina tema eesmärkide täitmisel “ideest teostuseni”
  • Nõustada ehitusega seotud probleemsete küsimuste lahendamisel
  • Tellijat ehitusjuhina ehitusprojekti protsessis
  • Omanikujärelevalve teostamisega
  • Hangete korraldamisega