• Ehituskorralduse OÜ on:
  • Ehituse tellija konsultant tema eesmärkide täitmiseks “ideest teostuseni”
  • Nõustaja ehitusega seotud probleemsete küsimuste lahendamisel
  • Tellija ehitusjuht ehitusprojekti protsessis
  • Omanikujärelevalve teostaja
  • Hangete korraldaja